Quikeat - תנאי שימוש

תנאי שימוש

Quiceat מספקת שירותי הזמנות אונליין בלבד, אנחנו לא אחראיים על שירותי המשלוח עצמו, איכות האוכל, מרכיביו, מוצרים אלרגנים, ו/או כשרותו או כל שירות/מוצר אחר שניתן על ידי המסעדה.
מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.
ברוכים הבאים לאתר ו/או אפליקציית "Quiceat" (להלן: "האתר" ו/או "Quiceat").

1. הגדרות

חשבון פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.

החברה (המכונה "החברה", "אנחנו", או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת ל-Quiceat.

מדינה מתייחס ל: ישראל

מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט ועוד

שירות מתייחס לאתר או לאפליקציות

קופון בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר, תינתן הטבת קופון בתנאים ובגובה הנחה לשיקול דעתה של החברה

ספק שירות פירושו מסעדה, עסק, נותן שירות, בעלים של מסעדה, מקום וכל נותן שירות דרך הפלטפורמה.

אתר אינטרנט האתר מתייחס ל-Quiceat, הנגיש מכתובת https://quiceat.com ו/או האפליקציה, עובדיהם, נציגיהם, הנהלתם ו/או כל מי שפועל מטעמם

אתה פירושו האדם הניגש או משתמש בשירות, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.האתר מהווה פלטפורמה מקוונת להזמנת משלוחי מזון/טייקאוואי - (איסוף עצמי) ממבחר מסעדות במיקומים נבחרים. בנוסף, האתר מהווה זירת פרסום למסעדות ובעלי עסקי מזון.
המידע המועבר באתר ו/או באקפליקציה עדכני ומתעדכן בכל עת. עם זאת, לעיתים מסיבות שאינן בשליטת החברה עשויים לחול שינויים בתפריטי המסעדות ו/או המחירים.
הכתוב בהסכם זה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או מבצע פעולה הינו אישיות אנושית כשירה להתחייב בכל ההתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר ובכלל זה אינו קטין
אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ובאפליקציה ו/או להשתמש בשירותיו.
השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה ואישור של התנאי שימוש וכל תנאיו כמפורט במסמך זה.

2. השירותים


2.1 השירותים מהווים פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת למשתמשים באתר ו/או באפליקציה של קוויקאיט, להזמין אוכל ו/או שירותים אחרים מספקי צד ג' המספקים שירותי מזון מהיר שהתקשרו בהסכם צדדי עם 'וויקאיט ו/או מי משותפיה של קוויקאיט ("ספקי צד ג'"). אלא אם הוסכם אחרת על ידי קוויקאיט בהסכם נפרד שנערך איתך בכתב, השירותים ניתנים אך ורק לשימוש אישי שלא לצרכים מסחריים. אתה מאשר כי קוויקאיט אינה מספקת שירותי משלוחים ו/או שירותי אוכל, או מתפקדת כמסעדה, וכי כל שירותי האוכל או השירותים האחרים באתר ו/או באפליקציה ניתנים על ידי ספקי צד ג' עצמאיים שאינם מועסקים על ידי קוויקאיט או על ידי מי משותפיה.

2.2 בכפוף לעמידתך בתנאי שימוש אלה, קוויקאיט מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להענקה כרישיון משנה, חוזר ובלתי ניתן להעברה, כדי:
2.2.1 להיכנס ולהשתמש באפליקציה במכשיר הפרטי שלך אך ורק בהקשר לשימוש בשירותים.
2.2.2 כדי להיכנס לכל תוכן, מסעדה, מידע וחומרים נלווים הזמינים באמצעות השירותים ולהשתמש בהם, בכל מקרה אך ורק לשימושך האישי שלא למטרות מסחריות.

2.3 חל עלייך האיסורים הבאים
2.3.1 להסיר כל התראה בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל קניין אחר מכל אזור באתר ו/או באפליקציה.
2.3.2 לשכפל, לשנות, להכין עבודות נגזרות בהתבסס על, להפיץ, להעניק רישיון, להשכיר, למכור, לשווק, להעביר, להציג בציבור, לבצע בציבור, לשדר, להזרים, להציג בשידור או לנצל בכל דרך את השירותים מלבד כפי שהותר במפורש על ידי קוויקאיט.
2.3.3 להדר, להנדס לאחור או לפרק את השירותים מלבד כמותר על פי דין.
2.3.4 לגרום או להפעיל כל תוכנה או script לשם שליפת מידע, בניית אינדקס, סקירה, או כריית מידע מכל סוג וכל מחלק כלשהו מן האתר ואפלקציה או להעמיס יתר על המידה או לפגוע בפעולה או בתפקוד של מרכיב כלשהו מן האתר ו/או האפליקציה.
2.3.5 לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, או למערכות ולרשתות הקשורים בהם, או לנסות ולפגוע בכל מרכיב שלהם.

2.4 באתר ו/או באפליקציה מפורסמות מנות מזון לצורך הזמנת משלוח ו/או איסוף עצמי ממסעדות באזורך.

3. הגבלת אחריות


3.1 המנות מוכנות ומיוצרות במסעדות ואילו האתר מהווה כמתווך בלבד בין הרוכש למסעדה ואין לו חלק בתהליך ההכנה, הבישול והשילוח.

3.2 יתכנו אי דיוקים במידע המוצג באתר ו/או באפליקציה ביחס למסעדות הואיל והמידע נרשם ו/או נמסר לנו ע"י המסעדות, איננו יכולים להתחייב לדיוקו ועל כן יתכנו אי דיוקים במלאי, מחירים, תמונות, מריכיבים וכל תוכן שנאשם ו/או סופק לנו ע"י המסעדות.

3.3 החברה והמסעדה רשאית שלא לאשר את ההזמנה שבוצע ע"י הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שהמזמין אינו עומד בתנאי השימוש, או על-פי כל דין אחר.

3.4 המידע באתר ו/או באפליקציה ניתן ע"י המסעדה, אנו לא מתחייבים לדיוקו או נכונותו. לפיכך קוייקאיט, איננה אחראית לנכונות מידע שנימסר במסגרת האתר ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה. האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.

3.5 התמונות להמחשה בלבד

3.6 האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים (לאתרים אחרים) החברה לא אחראית על כל תוכן, מידע ושירותים אשר מסופקים באתר שהקישורים הופנו אליו.

3.7 אין על החברה כל התחייבות לדאוג למלאי במסעדות.

3.8 החברה שומרת לעצה את הזכות לשינות, לערוף, להביא ולשמיט כל פרט מכל תוכן שיעלה לאתר ו/או לאפלקיציה ע"י אחד הגולשים.

3.9 החברה לא מתחייבת בשום צורה שהשירות באתר ובאפליקציה יהיו ללא הפרעות, מהיר ומאובטח.

3.10 החברה מודיעה על כך כי יתכן ובעתיד השירות לא יהיה זמין בשל צרכי תחזוקה ו/או שדרוג האתר והאפליקציה מכל סיבה.

4. הטבות קופונים


4.1 במקרה של הזמנת משלוח, מימוש קופון מותנה בסכום ההזמנה המינמלי של אותה מסעדה ובהתאם לתנאי החברה והמסעדה.

4.2 היה והמסעדה הספציפית נסגרה או סיימה את התקשרותה עם החברה, הקופון יתאפס ולא ניתן יהיה לשימוש.

4.3 מעת לעת יפורסמו קופונים הכוללים מבצעים והנחות בתנאים משתנים ובהתאם לתנאי החברה והמסעדות.

5. מוצרים ותשלום


5.1 המבצע תשלום באתר מבצע זאת כדין, באמצעות כרטיס אשראי תקף בישראל השייך לו ומונפק ע"י אחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ'ל, או שהינו בעל חשבון PayPal, או כל אמצעי תשלום אחר שהחברה מאפשרת את השימוש בו במסגרת האתר והאפליקציה.

5.2 אתה מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצעת ו/או תבצע בפועל באתר.

5.3 תמחור המוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח מוצג באתר בנפרד ועשוי להשתנות מעת לעת ע"י שיקול דעת המבסעדה והחברה.

5.4 שירות המשלוחים מופעל ע"י המסעדות ו/או ספקים מטעמן (להלן "ספקי מד ג'"), ולחברה אין חלק במערך המשלוחים ולפיכך לא תהא אחראית להם.

5.5 ביטול ההזמנה בתוך זמן סביר וטרם הכנתה יתבצע מול המסעדה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.6 הלקוח מצהיר, כי הוא אזרח ישראלי בעל אזרחות ישראלית תקפה או תושבות חוקית אחרת.

5.7 המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

5.8 רישומי החברה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישות ע"י הלקוח.

5.9 ככל והעסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי, הן החברה והן המסעדה רשאים לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שתראה להן לנכון.

5.10 בית העסק גובה את התשלום ולפי כך בקבלה יכול להיות שתראה את שם המסעדה ולא את שם החברה.

5.11 לבחירת הלקוח האפשרות לאסוף את ההזמנה באופן עצמאי (להלן "איסוף עצמי") ללא עלות משלוח.

6. כתבי ויתור; גבולות החבות; שיפוי


6.1 השירותים מסופקים "כפי שהם" ו-"בהתאם לזמינותם." קוויקאיט מתנערת מכל התחייבויות וערבויות, מפורשות, נרמזות או חוקיות, שאינן מופיעות באופן מפורש בתנאים אלה, כולל ההתחייבויות הנרמזות לסחירות, התאמה לתכלית מסוימת ואי-הפרה. בנוסף, קוויקאיט אינה מציעה כל מצג, התחייבות או ערבות בכל הנוגע לאמינות, העמידה בזמנים, האיכות, מידת ההתאמה או הזמינות של המוצרים, או כל שירות או טובין שהוזמנו באמצעות השימוש באתר ו/או באפליקציה, או שהשירותים יפעלו ללא הפרעות וללא שגיאות. קוויקאיט אינה נושאת באחריות לאיכותם, התאמתם, בטיחותם או כשירותם של המסעדות ו/או ספקי צד ג'. אתה מסכים לשאת באופן בלעדי בסיכון המלא הכרוך בשימוש שלך באתר ובאפליקציה, ובשימוש בכל שירות או טובין שהוזמנו באמצעותם, במידה המרבית המותרת על פי דין.

6.2 קוויקאיט לא תישא באחריות בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, לדוגמה, עונשיים, תוצאתיים, אלרגיות, כולל אובדן רווח, אובדן נתונים, פגיעה אישית או נזק לרכוש הקשורים לשירותים או נובעים בדרך כלשהי מכל שימוש באתר ובאפליקציה, גם אם נמסרה לקוויקאיט הודעה בדבר אפשרות קיומם של נזקים אלה. קוויקאיט לא תישא באחריות בגין כל נזק, חבות או אובדן הנובעים מאחד המקרים המצוינים להלן:
6.2.1 השימוש שלך באתר ובאפליקציה או הסתמכות עליהם, או אי יכולת להיכנס אליהם ולהשתמש בהם;
6.2.2 כל עסקה או התקשרות בינך ובין מסעדות ו/או ספק צד ג' כלשהו, גם אם נמסרה לקוויקאיט הודעה בדבר אפשרות קיומם של נזקים אלה. קוויקאיט לא תישא באחריות לכל עיכוב, איחור או כישלון ביצוע הנובעים מסיבות שמעבר לשליטתה הסבירה של קוויקאיט. אתה מכיר בכך כי המסעדות ו/או ספקי צד ג' המספקים שירותי מזון שהוזמנו באמצעות האתר ו/או האפליקציה עשויים להציע שירותי אוכל, וייתכן שהם יפעלו ללא רישיון עסק, כשרות ו/או היתר מקצועי. בכל מקרה, סך החבות של קוויקאיט כלפיך בקשר לשירותים עבור כל נזק, אובדן ועילה לתביעה לא יעלה על סך של אלף שקל (1000₪).

6.3 תוכל להשתמש בשירותיה של קוויקאיט כדי להזמין מזון ממסעדות ו/או מספקי צד ג', אולם אתה מסכים כי קוויקאיט אינה נושאת בכל אחריות או חבות כלפיך בכל הנוגע לכל שירות המזון, טובין או לוגיסטיקה שסופק לך על ידי המסעדה ו/או ספק צד ג', למעט כמצויין במפורש בתנאים אלה.
אין לפרש את המגבלות ואת כתב הוויתור בסעיף זה (להלן סעיף 6) כמגבילים חבות או כמשנים זכויות המוקנות לך כצרכן ושלא ניתן לשלול אותן בכפוף לכל דין.

6.4 אתה מסכים לשפות ולשחרר את קוויקאיט ואת נושאי המשרה, המנהלים, העובדים שלה ואת באי כוחה מכל תביעה, דרישה, אובדן, חבות והוצאות (כולל משכר טרחת עורך דין) הנובעים מן המקרים המפורטים להלן, או בקשר אליהם:
6.4.1 השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה או בשירותים או טובין שיושגו באמצעות השימוש בשירותיה של החברה.
6.4.2 כל הפרה של אחד מן התנאים בהסכם זה.
6.4.3 הפרת זכויותיו של כל צד שלישי, כולל מסעדות ו/או ספקי צד ג', שתבוצע על ידך.

7. קניין רוחני


7.1 קוויקאיט מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנן ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

7.2 תנאי שימוש אלה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירות של קוויקאיט, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לקוויקאיט, ומסעדות ו/או ספקי צד ג'.

7.3 בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

עדכון אחרון: 09.08.2022